Đầu tưới phun sương FLF Rivulis 4 cửa 10.5l (xanh biển)

Rating:
0 Review(s)
Availability: in stock

60,000.00

Quick Overview

Đầu tưới phun sương FLF Rivulis 10.5l x 4 đầu tương ứng 42l/h cho mỗi điểm tưới, phù hợp tưới mát vườn lan, bụi cây hoặc tưới giữ ẩm, giữ mát cho nhà trồng nấm, tưới mát ban công, sân thượng…

Qty