Thiết bị hẹn giờ tưới tự động Galcon D9001 3/4 inch (ren 27mm)

Thiết bị hẹn giờ tưới cho gia đình phổ biến nhất: Galcon 9001D, đơn giản, dễ sử dụng, chi phí hợp lý.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn