Nối thẳng ống 16mm

2,500.00

Nối thẳng ống 16mm dùng để nối ống có đường kính trong 16mm, thường là ống nhỏ giọt, hoặc ống dẫn nước dạng tròn.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn