Nối DIG 17mm x ren ngoài 27mm cho ống nhỏ giọt

Nối DIG 17mm x ren ngoài 27mm cho ống tưới nhỏ giọt

Nối được sản xuất bởi DIG USA với chất liệu nhựa cao cấp.

Phù hợp với ống tưới nhỏ giọt 17mm chuyên cho tưới nhỏ giọt cảnh quan, hàng rào tường dậu, tưới lươn đường, tưới giải phân cách.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn