Khởi thủy ống 16mm

4,500.00

Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 16mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC)

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn