Đầu Tưới Nhỏ Giọt Bù Áp Rivulis Supertif 12 Lít cho cảnh quan

3,000.00

Đầu nhỏ giọt supertif có thể kết hợp với dây nhỏ giọt cuốn quanh gốc, đầu phun mưa cục bộ,… tưới cảnh quan, vườn hoa, vườn ươm, tưới trong nhà kính, vườn cây ăn trái,…

Đầu nhỏ giọt supertif là đầu tưới nhỏ giọt cao cấp, được đúc bằng nhựa cao cấp, tuổi thọ cao.