Co DIG cho ống nhỏ giọt 17mm

Co nối ống PE, ống nhỏ giọt DIG 17mm, màu nâu

Ống được sản xuất bởi DIG USA với chất liệu nhựa cao cấp.

Phù hợp với ống tưới nhỏ giọt 17mm chuyên cho tưới nhỏ giọt cảnh quan, hàng rào tường dậu, tưới lươn đường, tưới giải phân cách.

You may also like…