Bộ tưới cảnh quan DIG 4 đầu tưới (A450)

250,000.00

Bộ thiết bị tưới nhỏ giọt cảnh quan tự ráp gọn nhẹ, có 4 đầu ra phù hợp cho tưới diện tích nhỏ (04 cây/cụm cây/chậu hoa). Thiết bị cũng có thể linh động kết hợp với đường dây nhỏ giọt, hoặc gắn thêm đầu tưới nhỏ giọt để có lưu lượng phù hợp theo yêu cầu.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn