Bộ lọc hệ thống tưới nhỏ giọt DIG D57A

    300,000.00

    Đảm bảo cho hệ thống nhỏ giọt hoặc đầu tưới phun mưa dạng nhỏ với thiết bị lọc nước DIG 155mesh.

    Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn