Showing all 3 results

Tưới phun mưa là hình thức tưới phổ biến cho tưới vườn cây bụi, hoặc thảm cỏ. Tưới phun mưa thường mang lại tác dụng kép: cung cấp nước cho đất trồng và giảm nhiệt – làm mát cho vườn cây.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn