Showing all 2 results

Ống tưới nhỏ giọt thường là các ống nhựa có đường kính 6mm, 8mm hay 16-17mm bên trong có gắn các chíp nhỏ gọt.

Chíp nhỏ giọt có cấu tạo gồm đường dẫn nước vào, đường thoát nước ra và cấu trúc đường zíc zắc bên trong. Khi nước chạy qua đường zíc zắc vận tốc nước sẽ giảm đáng kể từ đó giúp khống chế lưu lượng thoát ra là rất thấp, thường ở mức 1-2 lít/giờ.

Ống tưới nhỏ giọt cũng thường chia làm 2 loại: Ống tưới nhỏ giọt có bù áp và ống tưới nhỏ giọt không bù áp.

Ống tưới nhỏ giọt bù áp giúp lưu lượng nước tưới thoát ra ở mọi vị trí trên đường ống đồng đều cho dù áp suất nước ở các vị trí tưới là khác nhau.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn