Showing the single result

Đầu tưới nhỏ giọt đơn giản được hiểu là thiết bị tưới bao gồm một khớp nối với hệ thống đường ống, một bộ phận xử lý làm giảm tốc nước và một đầu thoát nước.

Đầu nhỏ giọt thường có lưu lượng từ 2 lít/giờ, 4 lít/giờ, 8 lít/giờ.

Ở đây, chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm về Đầu nhỏ giọt có tính năng bù áp và không có tính năng bù áp.

Đầu nhỏ giọt có tính năng bù áp luôn đảm bảo lưu lượng nước chảy qua chúng ổn định và đồng đều cho dù áp suất nước trong đường ống có thay đổi. Ngày nay đa số sử dụng đầu nhỏ giọt có tính năng bù áp (gọi là đầu nhỏ giọt bù áp)

Ngược lại đầu nhỏ giọt không có tính năng bù áp thường có độ biến thiên lớn hơn: khi áp suất nước cao thì lưu lượng chạy quả đầu nhỏ giọt nhiều, khi áp suất nước thấp thì lưu lượng ít hơn.

Đầu tưới nhỏ giọt

Đầu tưới nhỏ giọt Supertif

5,000.00
Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn