Showing all 3 results

Tưới nhỏ giọt là phương pháp tưới tiết kiệm và hiệu quả nhất đối với hầu hết mọi loại cây trồng, đặc biệt hiệu quả trong tưới cảnh quan.

Một số lợi ích rõ ràng của tưới nhỏ giọt thường bao gồm:

  • Tiết kiệm nước
  • Tiết kiệm thời gian tưới
  • Cung cấp nước đúng vị trí rễ cần với một lượn nước vừa đủ có kiểm soát
  • Chánh văng nước ra sàn nhà
  • Hạn chế sâu bệnh trên lá do tưới nhỏ giọt không làm ướt thân, lá
  • Có thể tưới phân bón, chất dinh dưỡng cùng hệ thống tưới
  • Yêu cầu áp suất nước thấp, nên hầu hết các trường hợp tưới cảnh quan gia đình không cần lắp thêm mày bơm

Tưới nhỏ giọt thường bao gồm 2 hình thức:

Riêng tưới cho Hoa lan thì nên áp dụng phương pháp tưới phun sương.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn