Showing all 12 results

Hẹn giờ tưới hoạt động đóng, mở van tưới theo chương trình cài đặt trước. Chúng nhận lệnh từ một chương trình do người dùng cài đặt, đến ngày giờ chúng sẽ mở van để nước chảy vào đường ống và hệ thống tưới hoạt động.
Sau một khoảng thời gian nhất định, van sẽ đóng, nước ngừng chảy và hệ thống tưới dừng hoạt động.
Như vậy, khi bạn có thiết bị hẹn giờ tưới trong vườn, bạn hoàn toàn yên tâm rằng cây cối trong vườn luôn được tưới một cách tự động.
Về cơ bản Hẹn giờ tưới bao gồm một bo mạch, van điện từ tích hợp sẵn, màn hình hiển thị, các nút bấm và phần thân vỏ.
Loại hẹn giờ tưới này còn được gọi là Timer, hay Hẹn giờ tưới van tích hợp

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn