Ở thư mục này, Điều khiển tưới được hiểu theo nghĩa hẹp: Thiết bị điều khiển (controller). Thiết bị điều khiển tưới là thiết bị bao gồm phần cứng, phần mềm và các chương trình tưới có thể cài đặt.
Phần cứng của Thiết bị điều khiển thường bao gồm: Màn hình hiển thị, nút bấm để cài đặt, thân vỏ thiết bị, bộ bo mạch (main board), hệ thống dây điện, rắc nối…
Phần mềm: Phần mềm được tính hợp sẵn trong bo mạch để điều khiển các chương trình tưới
Chương trình tưới (program) là các chương trình do người dùng tạo ra, chương trình tưới có thể được cài đặt như: ngày tưới, giờ tưới, thời gian tưới, lưu lượng tưới, tỉ lệ hòa phân bón, tự động ngắt khi có trời mưa…
Một Thiết bị điều khiển tưới có thể kết nối tới hàng trăm thiết bị ngoại vi bao gồm thiết bị đầu vào (in put) như các cảm biến; hay thiết bị đầu ra (out put) như van điện từ, lọc, thiết bị châm phân…

No products were found matching your selection.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn