Điều khiển hệ thống tưới được hiểu là tất cả các thiết bị, phần mềm, và chương trình cài đặt để có thể điều khiển một phần hoặc toàn bộ hệ thống tưới.
Điều khiển hệ thống tưới thường bao gồm Thiết bị điều khiển (controller), các chương trình tưới (program), các van điện từ đóng mở (electric valve), các thiết bị ngoại vi khác như cảm biến độ ẩm, cảm biến mưa…
Bộ điều khiển hệ thống tưới là một phần quan trọng hàng đầu, nó giúp người dùng tự động hóa, kiểm soát hệ thống tưới, từ đó nâng cao hiệu quả của hệ thống tưới như tiết kiệm nước, tiết kiệm phân trong khi nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng.

Web liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop thiết bị làm vườn